Інклюзивне навчання

Інклюзивне навчання - спосіб отримання освіти, у який учнів з особливими освітніми потребами (ООП) навчаються в загальному освітньому середовищі за місцем свого проживання.
Освітня програма Винничківської гімназії І ступеня (початкова освіта)для осіб з особливими освітніми потребами розроблена на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018р. №814 Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами".
  Згідно заяви батьків та за висновком інклюзивно-ресурсного центру створено інклюзивний 1 клас. У ньому навчається одна дитина з особливими освітніми потребами. В інклюзивному класі працює асистент вчителя, який надає допомогу вчителю в організації, підтримці та здійсненні освітнього процесу.
   Асистент вчителя здійснює наступні функції:
 • Організаційну: допомагає в організації освітнього процесу в класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учневі з особливими освітніми потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня. Асистент вчителя забезпечує здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію.
 • Навчально-розвивальну: асистент вчителя, співпрацюючи з вчителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учня; здійснює соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами, поліпшенню її психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дитини, сприяє виявленню та розкриттю її здібностей, талантів, обдарувань шляхом її участі у науковій, технічній, художній творчості. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.
 • Діагностичну: розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.
 • Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
 • Консультативну: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу у Винничківській гімназії створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку, а саме:
 • створено сучасне, безпечне та комфортне освітнє середовище;
 • здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;
 • налагоджено співпрацю з батьками;
 • виконано поточний ремонт та облаштовано приміщення клас, де навчається дитина з особливими освітніми потребами;
 • забезпечено безперешкодний доступ до приміщення закладу освіти для осіб з порушенням опорно - рухового апарату(у наявності пандус);
 • однак відсутні ліфти, підйомники.

    Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. При оздобленні навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти - пастельних кольорів; стелі, віконні рами - білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення.
     У закладі дотримується повітряно-тепловий режим. Приміщення обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, провітрювання.
    Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Вітаємо Вас на офіційному сайті Винничківської гімназії Давидівської сільської ради

https://www.facebook.com/groups/428290397926847/?ref=share